Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Avgifter för livsmedelsföretag

När du driver en livsmedelsverksamhet måste du betala för olika ärenden, som handläggning eller kontroll av din verksamhet.

Vid hantering av anmälan och livsmedelskontroller tar vi ut olika avgifter enligt vår taxa. Här hittar du våra avgifter för hantering av livsmedelsärenden.

Avgift för registrering

När vi handlägger din anmälan om registrering för livsmedelsverksamhet så tar vi ut en avgift som motsvarar två timavgifter enligt vår fastställda timtaxa.  

Årlig avgift för offentlig kontroll

Alla livsmedelsföretag ska betala en fast årlig kontrollavgift för den offentliga kontrollen. Avgiften baseras på en fast timavgift och de antal timmar som företaget tilldelats i kontrolltid. Avgiften för årlig kontroll betalar det livsmedelsföretag som står som ansvarig för verksamheten den 1 januari det år avgiften avser. Avgiften debiteras i förskott med helt belopp och fakturan skickas ut i början av det år avgiften avser. Första året du bedriver din verksamhet betalar du årsavgiften efter det första kontrollbesöket.

Om din verksamhet upphör eller du säljer ditt företag ska du anmäla avslut av livsmedelsverksamheten till oss. Först efter det att anmälan kommit in till bygg- och miljökontoret avregistreras din verksamhet ur vårt livsmedelsregister. Därmed upphör även din avgiftsskyldighet gällande årlig kontrollavgift för kommande år.

Avgift för extra offentlig kontroll

Ditt företag kan behöva betala för extra offentlig kontroll. Extra offentlig kontroll kan till exempel utföras med anledning av befogade klagomål, provtagning vid misstänkt matförgiftning eller att mer kontroll än planerat har behövts. Avgiftens storlek motsvarar den tid som extrakontrollen tagit, multiplicerat med den aktuella timtaxan.

Beräkning av kontrollavgifter och riskklassificering

Syftet med en riskklassificering är att din verksamhet ska få en kontrolltid som är anpassad till din verksamhet med hänsyn till risk, storlek, erfarenhet och informationsansvar.

Modellen för riskklassificering består av tre moduler som vägs samman:

  • Riskmodul: Vilken typ av verksamhet bedrivs och vilken typ av livsmedel hanteras? Vilken storlek har verksamheten? Finns känsliga konsumentgrupper?
  • Erfarenhetsmodul: Hur väl uppfyller din verksamhet livsmedelslagstiftningen?
  • Informationsmodul: Utformar din verksamhet märkning i form av etiketter eller menyer?

Riskklassificeringen avgör hur många timmars kontroll din verksamhet ska ha och vilken årlig avgift du åläggs att betala för kontrollen som bedrivs. Kontrolltiden omfattar, förutom tid för kontrollbesök, även upprätthållande av register, planering av kontrollen samt rapportskrivning med mera. Avgiften tas fram genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med den aktuella timtaxan för livsmedelskontroll.

Du betalar avgiften för den årliga kontrollen i förskott, med undantag det första året du bedriver din verksamhet då du får betala avgiften efter kontrollbesöket.

I Norrtälje kommun använder vi oss av Livsmedelsverkets vägledning när vi beslutar om vilken riskklass din verksamhet ska placeras i.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.