Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Starta, driva eller avsluta ett livsmedelsföretag

Här hittar du information om förutsättningarna för att starta, driva eller avsluta ett livsmedelsföretag/en livsmedelsverksamhet. Bland annat kan du läsa om vilka avgifter som gäller, vad livsmedelskontroller innebär och andra viktiga saker att tänka på när det kommer till livsmedelsföretagande.

Kvinna bakom disk på konditori

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som hanterar livsmedel som kommer att släppas ut på marknaden. Verksamheten hänger samman med alla stadier i en kedja av produktion, bearbetning och distribution av livsmedel. Detta gäller oavsett om du driver ett privat eller offentligt företag med eller utan vinstsyfte.

Du som livsmedelsföretagare har ansvaret att se till att verksamheten fungerar på ett bra och säkert sätt med kontinuerlig övervakning på känsliga hanteringssteg.

För att betraktas som ett livsmedelsföretag krävs även en viss grad av organisation, det vill säga ett bolag eller enskild firma med ett namn. Det kräver också en viss kontinuitet, vilket innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet eller under en längre period. Hur ofta du kan bedriva verksamhet utan att betraktas som ett företag varierar och det är bygg- och miljönämnden som gör denna bedömning.

Att starta, ta över eller driva en livsmedelsverksamhet

För att få starta eller ta över och driva en livsmedelsverksamhet måste du se till att skicka in de anmälningar som krävs. Du som livsmedelsföretagare ansvarar för att söka alla relevanta tillstånd som behövs för att verksamheten ska få drivas. Du ansvarar även för att känna till och följa den livsmedelslagstiftning som är relevant för din verksamhet.

Vill du veta mer? I vår guide beskriver vi hur du går till väga om du vill starta, ta över eller driva en livsmedelsverksamhet.
Guide för att driva eller starta en livsmedelsverksamhet

När måste jag anmäla min verksamhet?

Om du startar en ny eller tar över en livsmedelsverksamhet måste du anmäla den för registrering i god tid innan du startar verksamheten. Du måste också anmäla omfattande ändringar i lokalen, sortimentet eller andra betydande förändringar för verksamheten. Här kan du anmäla din livsmedelsverksamhet för registrering.

Tänk på att det är ett brott mot livsmedelslagstiftningen att starta och driva en livsmedelsverksamhet utan tillstånd. Se därför till att lämna in din anmälan i god tid innan du planerar att börja. Senast två veckor innan du startar din verksamhet vill vi ha in din anmälan. Om anmälan är komplett får du starta din verksamhet efter två veckor eller så fort du får ett beslut om registrering från oss.

Det är bygg- och miljönämnden som fattar beslut om registrering. Beslutet är knutet till den person eller det bolag som får det, samt till den specifika anläggningen/lokalen där verksamheten bedrivs. Du kan därför inte överlåta beslutet på någon annan person, annat bolag eller till annan anläggning eller lokal.

Här hittar du mer information om vad det kostar att anmäla din livsmedelsverksamhet för registrering.

Andra att kontakta

När du ska starta eller ta över ett livsmedelsföretag kan det finnas andra aktörer, både inom, eller utanför, kommunen du kan behöva ta kontakt med. 

Använda allmän plats

Om du vill använda allmän plats till din verksamhet, som uteservering eller försäljningsvagn på gatan, ska du anmäla detta till Polisen eller kommunens gatu- och parkavdelningen om det är på kommunal mark. 

Bygga om eller ändra användning av lokal

Om du ska bygga om eller vill ändra användningen av lokalen kan det behövas bygglov. Anmäl detta till kommunens bygglovsenhet. 

Alkohol, folköl och tobak

Tillstånd för alkoholservering, folköl och tobak söks hos Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH), tillståndsenheten. 

Fettavskiljare

Du kan behöva fettavskiljare på avloppet. Anmäl till kommunens VA-avdelning om verksamheten är ansluten till kommunalt VA eller till miljö- och hälsoskyddsenheten och den är ansluten till enskilt avlopp. 

Analys av dricksvattnet

Om du har enskilt dricksvatten har du ansvar för kvaliteten på dricksvattnet och för att ta prover regelbundet. Du måste upprätta en årlig plan för provtagning som bygg- och miljönämnden ska godkänna. Detta gäller även om du bara ger vatten till andra företag eller privatpersoner.

 

Den som driver en livsmedelsverksamhet är skyldig att samarbeta med kontrollmyndigheten, i det här fallet, Livsmedelsenheten. Du är skyldig att släppa in oss i lokalen och att hjälpa oss. Vi försöker alltid att anpassa kontrollen efter situationen i verksamheten. 

 

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.