Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Att tänka på inför din slamtömning

För att vi ska kunna tömma din slamanläggning behöver du säkerställa att tömning kan utföras.

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att undvika en utebliven slamtömning och avgift för en så kallad bomkörning. Vill du ha all information på sidan samlad och sammanfattad kan du skriva ut den som en Checklista inför slamtömning.

I vår e-tjänst kan du som står på abonnemanget se när du har din obligatoriska slamtömning och sophämtning samt se din fakturahistorik. Till e-tjänsten för dina renhållningsabonnemang

Tänk på att kommunen har renhållningsmonopol vilket innebär att tömning endast får ske via den entreprenör kommunen har avtal med. Det gäller även om du behöver en extra slamtömning eller jourtömning

Den privata vägen fram till fastigheten 

Om tömning sker från slambil

 • Vägen ska vara framkomlig och inte kantas av grenar, buskar och andra hinder som försvårar för den stora slambilen att ta sig fram eller skadar bilens utrustning. Nedhängande grenar måste även tas bort för att inte inkräkta på den fria höjd bilen behöver. Här ser du utrymmet slambilen behöver.
 • Om du bor vid en återvändsgata/väg måste det finnas utrymme för slambilen att vända.
  Här ser du utrymmet slambilen behöver.
 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon.
 • Om vägbom finns måste renhållningsavdelningen i god tid ha fått en nyckel eller en låskod.
 • Vintertid ska vägen till fastigheten och eventuell vändplats vara ordentligt uppplogad och halkfri. Plogvallar får inte inkräkta på vägbredden eller utrymmet för vändplatsen. Här ser du utrymmet slambilen behöver.

Om tömning sker direkt från slamfärjan

 • Båten behöver 1,5 meter djup i fören (vid land) och 3 meter djup 20 meter ut så att den kan köra in till en angöringsplats samt 10 meter i farledsbredd (färjan är cirka 7 meter bred). 

Vägen mellan slamanläggning och slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats

 • Se till att inga bilar, eller andra hinder, står i vägen för slambilen. Den behöver komma så nära som möjligt anläggning som ska tömmas. Vi tar ut en avgift om det behövs extra slangdragning för att tömma anläggningen. Våra avgifter för slamtömning
 • Marken för slangdragning fram till anläggning som ska tömmas ska vara fri från hinder (högt gräs eller annan växtlighet, blomkrukor, trädgårdsmöbler, leksaker) som försvårar slangdragningen.
 • Vintertid ska vägen fram till anläggningen som ska tömmas vara framkomlig och halkfri.

Slamavskiljare/brunnslock

 • Locket ska vara lättåtkomligt för tömning, blomkrukor och dylikt ska vara bortplockade från locket.
 • Locket får väga max 15 kilo om det behöver lyftas av och max 35 kilo om det är försett med handtag och kan skjutas åt sidan. 
 • Eventuell låsanordning ska entreprenören enkelt kunna låsa upp utan specialverktyg.
 • Vintertid, se till att brunnslocket inte är fastfruset. Ta gärna bort snö och is från brunnslocket.

Slamskylt

 • Slamskylt ska sitta väl synlig vid samtliga anläggningar som ska tömmas. Ska till exempel både en sluten tank och slamavskiljare tömmas ska alltså två skyltar vara uppsatta (en skylt intill respektive anläggning).
 • Typ av anläggning (SLT, BDT, WC) och fastighetsbeteckningen ska synas tydligt på skylten. 

 • Vintertid ska skylten fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat.

Ha gärna skylten uppsatt året om så du inte missar att sätta upp den inför tömningsperioden och därmed riskerar en bomkörningsavgift.

Specifikt vid sluten tank

 • Manluckan ska vara lättåtkomlig för tömning.

Specifikt vid minireningsverk

 • En tydlig tömningsinstruktion på svenska ska finnas lättillgänglig för personalen i anslutning till verket och det ska vara tydligt utmärkt var i verket tömning ska ske. Eventuellt känsliga delar i verket ska vara skyddade. Om minireningsverkets funktion kräver återfyllnad efter tömning, ligger ansvaret för detta på dig som fastighetsägare. Vår entreprenör återfyller inte.

Specifikt vid sugledning  

 • Kopplingarna ska vara lättåtkomliga.
 • Samtliga slamanläggningar som ska tömmas och sugledningens koppling, som är närmast slambilens uppställningsplats/slamfärjans angöringsplats, måste vara utmärkta med en slamskylt. Ska både en slamavskiljare och en sluten tank tömmas måste alltså 3 skyltar vara uppsatta.
 • Om du har en sluten tank ska luftningsventiler öppnas inför tömning.
 • Om du har en lös sugledning, ovan mark, måste sugledningen vara utlagd inför tömningsperioden i ditt område.

Ny eller flera slamskyltar

Ny eller fler slamskyltar beställer du via Kontaktcenter.

Om anläggningen inte har blivit slamtömd

Om entreprenören inte har kunnat tömma din anläggning får du ett meddelande om varför tömning inte har utförts och en faktura för en bomkörning. Om du har säkerställt att tömning kan utföras utifrån ovanstående men ändå inte har fått tömt, måste du reklamera det till Kontaktcenter inom 1 månad från den uteblivna tömningen för att vi ska kunna handlägga din reklamation.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.