Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Planerad utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk byggdes i början av 1960-talet och har genomgått två större om- och tillbyggnader. Nu planerar Norrtälje kommun en omfattande modernisering samt en ökning av reningskapaciteten med cirka 45 procent*. Utbyggnaden beräknas tillgodose det växande Norrtäljes behov av effektiv avloppsrening fram till år 2045.

Lindholmens avloppsreningsverk

Lindholmens reningsverk renar avloppsvatten från Norrtälje stad och Bergshamra samhälle. Anläggningen tar även hand om slam från slamavskiljare och slutna tankar från enskilda fastigheter i Norrtälje kommun samt slam från mindre avloppsreningsverk i kommunen.

I takt med kommunens befolkningstillväxt har belastningen på Lindholmen ökat. För att klara det framtida behovet ska Norrtälje kommun snart ansöka om tillstånd för ökad reningskapacitet.

Länsstyrelsen fattar beslut

Eftersom utbyggnaden av Lindholmens reningsverk kräver tillstånd av Länsstyrelsen ska kommunen genomföra ett formellt samråd – bland annat med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda (detta enligt miljöbalken, kapitel 6).

Miljöpåverkan av den sökta verksamheten kommer att redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska ingå i den slutliga tillståndsansökan.

Efter den mer omfattande MKB:n och det utökade samrådet skickar kommunen en tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen i Stockholms län som prövar verksamheten.

Informationsmöte 16 november

Norrtälje kommun tar nu emot eventuella synpunkter på utbyggnaden från både privatpersoner, organisationer och företag. Vi hälsar dig även välkommen till vårt informationsmöte den 16 november kl 17.00 i Havet på Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 2A, Norrtälje. I mötet deltar bland annat Anders Gelander, VA-chef på Norrtälje kommuns VA-avdelning samt Maria Grauers, enhetschef för VA-avdelningens projektenhet.

Vi uppskattar din föranmälan

Skicka gärna ett mejl till kommunstyrelsen@norrtalje.se och berätta att du tänker komma på mötet så underlättar du vår planering.

Lämna dina synpunkter senast 24 november

Klicka här för att komma till ett formulär där du kan lämna dina synpunkter.

Den som inte har tillgång till internet kan skicka ett brev med vanlig post till Norrtälje kommun, VA-avdelningen, Box 802, 761 28 Norrtälje.

* Lindholmens reningsverk har idag tillstånd att behandla avloppsvattnet från 34 000 personekvivalenter (pe). Planen är att få detta utökat till 50 000 pe. En pe motsvarar den genomsnittliga mängden avloppsvatten från en person.

Till Vatten och avlopp
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.