Fler bilder från Norrtälje
#mittnorrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Bygglov och andra lov

Innan du ska bygga nytt, bygga till, sätta upp en skylt, göra markförändringar och riva en byggnad, måste du i de flesta fall först ansöka om lov. Om din åtgärd inte kräver ett bygglov, kan den kräva att du först gör en anmälan enligt plan- och bygglagen. Här beskriver vi olika lov du kan behöva för din åtgärd.

Personer som snickrar på ett hus

Besök gärna vår "Bygglov och VA-buss" i sommar om du har frågor om olika lov du kan behöva för ditt projekt! Här kan du läsa mer om Bygglov och VA-bussen

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något på en obebyggd tomt som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.
Läs mer om förhandsbesked och gör din ansökan

Bygglov

Om du vill bygga ett nytt hus, bygga till eller göra vissa ändringar behöver du oftast bygglov. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur.
Läs mer om bygglov och gör din ansökan

Anmälan enligt plan- och bygglagen

Även om du inte behöver bygglov kan du behöva göra en anmälan och få startbesked innan du sätter igång. Exempel på byggnationer som kräver anmälan är Attefallshus. Kontakta oss för att få reda på om du behöver göra en anmälan eller ansöka om bygglov.
Läs mer om anmälan enligt plan- och bygglagen och gör din anmälan

Marklov

Om din tomt ligger inom detaljplanerat område behöver du marklov om du vill ändra tomtens höjdläge avsevärt, fälla träd eller plantera skog. Inom din egen tomt krävs det inget marklov för dessa åtgärder däremot inom område för parkmark om det råder trädfällningsförbud. 
Läs mer om marklov och gör din ansökan

Rivningslov

Om du vill riva byggnader eller delar av byggnader inom detaljplanerat område behöver du oftast rivningslov. Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det aldrig rivningslov, det krävs dock en anmälan om rivning om du river huvudbyggnad utanför detaljplanelagt område.
Läs mer om rivningslov och gör din ansökan

Strandskyddsdispens

Om du ska utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens. Även bygglovsfria åtgärder, till exempel friggebodar, attefallshus, staket och bryggor, kan kräva strandskyddsdispens.
Läs mer om strandskyddsdispens och hur du gör din ansökan

Svartbygge - olovligt byggande

Riskera inte att bygga utan bygglov, det vill säga bygga svart. Det kan bli dyrt och du kan även tvingas riva det du har byggt.
Läs mer om olovligt byggande på Boverkets webbplats

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.