Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Markanvisningstävling för kvarteret Smeden - kvarteret 15 i Norrtälje Hamn

Norrtälje kommun bjuder in till markanvisningstävling för uppförande av bostäder med fri upplåtelseform inom en del av Norrtälje Hamn i Norrtälje stad, kvarteret Smeden, nr 15. Genom tävlingen vill kommunen hitta en exploatör som lever upp till Norrtälje Hamns profil.

Markanvisningstävling kv 15

Markanvisningstävlingens två steg

I steg 1 bedöms endast den ersättning (kr per kvm ljus BTA) som exploatören är villig att betala, givet att man utfäster sig att följa Norrtälje Hamns förutsättningar. Steg 1 är öppen för alla. En till tre exploatörer med de högsta anbuden (ersättningsnivå) går vidare till steg 2.

I steg 2 bedöms, för de anbud som valts ut, hur väl inlämnade Projektförslagen (exploateringsförslagen) lever upp till Norrtälje Hamns vision och profil, ambitioner om gestaltning, hållbarhet och innovation med mer. Utifrån en helhetsbedömning av ersättningsnivå och projektförslag anvisas marken till bästa anbud.

Inbjudan samt tillhörande dokument

Komplett anbud ska ha inkommit till Norrtälje kommun senast den 12 december 2017 kl. 12.00 avseende steg 1 och den 10 april 2018 kl. 12:00 avseende steg 2. Kuvertet ska märkas med ”Anbud Norrtälje Hamn kv. 15”.

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.