Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Grundavgift och rörlig avgift för sophämtning

Din avgift för sophämtning är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift. På den här sidan beskriver vi vad det innebär.

Kostnaden för kommunens renhållningsverksamhet finansieras via avgifter från fastighetsägare och företagare i kommunen. Fördelningen av kostnaderna blir mer rättvis då avgiften för sophämtning delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift. Avgifterna specifiseras var för sig på din faktura.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften utgörs av själva hämtningen av ditt avfall, det vill säga, storleken på ditt kärl/säckhållare, antal hämtningar per år, hämtningssätt och eventuell extra kostnad för gångavstånd.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som alla betalar oavsett hur många sophämtningar man har per år eller storlek på kärl/säck. I grundavgiften ingår "din del" av kostnaderna för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, avfallsplanering, information och kundservice. 

Småhus med högst 2 hushåll betalar 700 kronor per år i grundavgift

I kategorin småhus ingår en- och tvåbostadshus, både permanenthus och fritidshus. Grundavgiften innefattar en fastighet med högst 2 hushåll. Exempel: Behöver du mer än ett sopabonnemang på din fastighet betalar du endast en grundavgift förutsatt att det är max 2 hushåll boende på fastigheten.

Hel grundavgift tas även ut om du har uppehåll i sophämtningen på grund av obebodd fastighet eller om du har gemensam sophämtning med granne.

Flerbostadshus betalar 250 kronor per hushåll och år i grundavgift

I kategorin flerbostadshus ingår hushåll i flerbostadshus eller en fastighet med en- och tvåbostadshus med fler än 2 hushåll som har gemensam hämtningsplats och gemensam fakturering. Även fastigheter som har bildat en samfällighet eller förening och lämnar sitt hushållsavfall vid av kommunen godkänd gemensam hämtningsplats ingår i kategorin flerbostadshus. 

Verksamhet betalar 250 kronor per år och verksamhet i grundavgift

I kategorin verksamheter ingår företag, föreningar och verksamheter som producerar hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall. 

Verksamhet med säsongshämtning
Verksamheter som har säsongshämtning under del av året betalar endast grundavgift för den period hämtning sker.

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.