Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Fakturering av renhållningsavgiften 2017

Här på sidan hoppas vi kunna ge svar på vanliga frågor i och med faktureringen och hjälpa dig att tyda din årsfaktura för sophämtning och latrinhämtning. Du hittar en exempelfaktura med förklaringar längst ner på sidan.

Vanliga frågor

Här nedanför hoppas vi kunna ge svar på dian funderingar genom att ta upp de vanligaste frågorna gällande faktureringen.

Sophämtning

Varför ska jag betala grundavgift?

Enligt ett politiskt beslut är avgiften för renhållning uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift från och med den 1 oktober 2016. Avgifterna som visas som varsin post på din faktura. Här kan du läsa mer om grundavgift och rörlig avgift.

Vad ingår i grundavgiften?

I grundavgiften ingår "din del" av kostnaderna för bland annat drift av återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, transport och behandling av grovavfall, information, fakturahantering och kundservice.

Varför är grundavgiften lika hög för fritidsboende som permanentboende?

De kostnader som grundavgiften ska täcka (se ovan) är desamma för fritidsboende som för permanentboende. Däremot kan den rörliga avgiften bli lägre för fritidsboende eftersom du inte behöver ha hämtning på vinterhalvåret. Den rörliga avgiften utgörs av själva hämtningen av ditt avfall, det vill säga storleken på ditt kärl/säckhållare och antal hämtningar per år.

Varför ska fritidsboende betala grundavgift för hela året även om sophämtning sker endast under sommarhalvåret?

Se ovan.

Varför är grundavgiften dyrare än förra året?

Eftersom grundavgift tas ut sedan den 1 oktober 2016 debiterades grundavgift för 2016 endast för perioden 1 april - 31 december, alltså endast en del av den årliga grundavgiften. För 2017 debiteras hela den årliga grundavgiften.

Vilka betalar grundavgift?

Alla betalar grundavgift även de som har fått beviljat uppehåll i hämtning av avfall efter ansökan till renhållningsavdelningen.

Vad visar perioden på min faktura?

Har du sophämtning endast på sommaren visar perioden på fakturan när sommarhämtningen startar och slutar i kommunen. Sophämtningen sker antingen udda eller jämn vecka och därför kan just din hämtning börja en vecka efter eller sluta en vecka innan den period som anges på fakturan. På sidan Avgift och abonnemang för sophämtning kan du se när hämtningen börjar för det abonnemang du har.

När hämtas sopor hos mig?

Du kan inte se på din faktura när dina sopor hämtas. Hämtning sker antingen jämn eller udda vecka beroende på område. Det lättaste är att iaktta om du får hämtat en jämn eller udda vecka och därefter kan du följa schemat på webben för att se när hämtning sker. På sidan Avgift och abonnemang för sophämtning finns hämtningsschema för respektive abonnemang. Vill du veta vilken dag just du får hämtat behöver du höra av dig till vårt Kontaktcenter.

Latrinhämtning

När hämtas latrin hos mig?

Har du latrihämtning endast under sommaren visar perioden på fakturan när hämtningen startar och slutar i kommunen. Här kan du se hämtningstillfällena för latrin i ditt område.

Slamtömning

När kommer min slamfaktura?

Avgiften för slamtömning faktureras månadsvis, du får alltså din faktura månaden efter att slamtömning utförts.

Betalning

Jag kan inte se OCR-numret på min e-faktura, hur ska jag göra?

OCR-numret läggs automatiskt i rätt fält när du anger att du vill gå vidare till betalning.

Fakturaspecifikationer

Högst upp på fakturan hittar du vem som är avsändare av fakturan där finns även telefonnummer till vårt Kontaktcenter. Mottagare av fakturan hittas också där och adressen är i de flesta fall din folkbokföringsadress. Det kan även vara en c/o-adress eller annan specialadress som meddelats oss.

I övre högra hörnet finner du specifikation för själva fakturan med fakturanummer, OCR-nummer, kundnummer samt datum då fakturan skapades och när förfallodagen är, det vill säga den dag då betalning senast ska vara inkommen.

Betalningsinformation

Bifogat inbetalningskort ska användas. Vill du betala på annat sätt måste fakturanummer, namn och adress anges. Det går bra att använda plusgiro såväl som bankgiro om båda anges på fakturan.

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

På fakturan hittar du även momsen samt momsregistreringsnummer för dig med f-skattsedel.

Eventuella invändning mot faktura ska lämnas inom 8 dagar från fakturadatum.

Exempelfaktura

Här hittar du en exempelfaktura med beskrivningar kopplat till numreringar på själva fakturan. 

Så läser du din årsfaktura för renhållning 2017.

 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.