Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Sortering

Vi uppdaterar sidan löpande med fler frågor och svar så snart vi har ny information som kan vara intressant för dig att känna till.

Hur ska matavfallet sorteras ut?
Matavfallet ska sorteras ut i särskild papperspåse som ingår i abonnemanget för hushåll i småhus och flerbostadshus. Påsen läggs sedan i ett särskilt matavfallskärl på 140 liter.
Här kan du läsa vad som gäller specifikt för verksamheter  

Vad ska sorteras som matavfall?

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Äppelskruttar, brödkanter, ostkanter, lökskal, äggskal, frukt- och grönsaksrester, gammal mat med utgånget datum samt fiskrens är exempel på matavfall. Tepåsar, kaffesump och lite hushållspapper går också bra.

Vad ska inte sorteras som matavfall?

Plast, kattsand, snus, cigaretter, medicin, tuggummi, jord, blommor, trädgårdsavfall, aska och stearin är exempel på sådant som inte är matavfall. Förpackningar som mat har legat i är inte heller matavfall.

Hur viktig är rätt utsortering till matavfallskärlet?

Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i kärlet för matavfall. Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen eller fastna i förbehandlingen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.

Jag har väldigt lite matavfall, behöver jag matavfallskärlet?

Det är bra att du har lite matavfall, men lite matavfall kommer också till nytta. Även om man äter upp alla rester blir det en hel del skal och rens kvar. Även oätliga rester (gammal mat) är matavfall. 

Måste jag sortera ut matavfallet? 

Nej, det kommer inte vara tvingande att sortera ut matavfallet men det är ett miljösmart val att låta oss samla in det i stället för att kasta det tillsammans med det brännbara hushållsavfallet och låta energin i matavfallet gå upp i rök. Tänk på att en papperspåse med matavfall ger energi som räcker till att köra 2,5 kilometer med en biogasbil. 

Får jag fortsätta kompostera mitt matavfall?

Ja, du får fortsätta kompostera ditt matavfall. Men om du istället låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling). För att uppnå största miljönytta med matavfall är det alltså bättre att sortera ut det än att kompostera det. Du kan läsa mer om biogas och biogödsel på Avfall Sveriges webbplats.

Hur gör jag om jag inte vill sortera ut matavfall?

I början på 2018 skickar vi dig information om hur och när du meddelar oss ditt önskemål. Vi kan i dagsläget inte ta emot din anmälan eller avanmälan då detta berör cirka 35 000 småhus och cirka 900 verksamheter/flerbostadshus som behöver hanteras systematiskt. Det är även viktigt att du fått all relevant information innan du tar ett beslut, så som avgifterna i den nya taxan vilken troligtvis beslutas i slutet av 2017.

Vad hände med förslaget om utsortering av flera typer av avfall i olikfärgade påsar?

När kommunstyrelsen tog beslut om system för utsortering av matavfall valdes istället tvåkärlssystemet med utsortering av matavfall i ett separat kärl. En anledning till att insamling i olikfärgade påsar inte är aktuellt i nuläget är att man vill invänta ett nationellt beslut angående insamlingsansvaret av förpackningar och tidningar. Idag är ansvaret delat mellan kommunerna och producenterna men regeringen diskuterar alternativet att hela ansvaret ska ligga hos kommunen och har meddelat att frågan ska lösas under den nuvarande mandatperioden.

Till fler frågor och svar om matavfallsinsamlingen

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.