Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Kompostera toalettavfall, latrinkompost

Om du har latrinhämtning men i stället vill ta hand om toalettavfallet själv, kan du kompostera det i en latrinkompost. I samma kompost kan du även kompostera hushållsavfallet.

Om du vill ta hand om toalettavfallet själv kan du kompostera det i en latrinkompost. Ett flertal torra toalettlösningar kräver även en latrinkompost som komplement eftersom avfallet inte förmultnar i själva toaletten.

Innan du anordnar en latrinkompost

Innan du börjar kompostera måste du lämna in en anmälan och vänta på ett beslut som säger att du själv få ta hand om toalettavfallet. Vi kan bevilja eget omhändertagande av toalettavfallet om komposten följer våra krav på konstruktion och volymkrav som beskrivs nedan. För vårt arbete med din anmälan behöver du betala en avgift. Taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Längst ner på sidan finns en länk till vår guide som beskriver hur du gör en anmälan. 

Samkompostering

Om du väljer en större kompost kan du även kompostera det nedbrytbara hushållsavfallet i samma behållare. Det kallar vi samkompostering. Om du komposterar allt nedbrytbart hushållsavfall som uppkommer på fastigheten kan du välja sophämtning endast var fjärde vecka. Här kan du se våra olika sopabonnemang.

Latrinkompostens konstruktionskrav

 • Komposten ska vara utförd i tåligt material. Undvik impregnerat virke då det kan påverka komposteringsprocessen.
 • Komposten ska vara tät så att skadedjur inte kan ta sig in eller att läckage uppstår. Det är viktigt att botten är hållbar och helt tät. Vätska får inte läcka ut ur komposten.
 • Komposten ska ha tättslutande lock av plast, plåt, tjärpapp eller annat tätt material. Locket ska vara lite större än själva komposten för att regnvatten och smältvatten inte ska rinna in i komposten.
 • Komposten ska vara ventilerad. Ventilationen ska förses med insektsnät och vara placerad så att inte regnvatten eller smältvatten kommer in i komposten.
 • Komposten ska bestå av två behållare eller vara en tvådelad behållare. Är den tvådelad ska även skiljeväggen vara tät.
 • Komposten ska uppfylla kommunens volymkrav, se nedan. Vintertid kan komposteringsprocessen avstanna för att åter sätta fart igen när vårsolen tittar fram. Avfallet sjunker då inte undan lika snabbt som när processen är i gång.

Volymkrav vid kompostering av enbart toalettavfall

Vid beräkning av kompostens volym utgår du ifrån behållarens innermått.

Vid fritidsboende
2 stycken behållare/fack rymmande 350 liter per behållare/fack. Den sammanlagda volymen ska det vill säga vara minst 700 liter.

Vid permanentboende
2 stycken behållare/fack rymmande 680 liter per behållare/fack. Den sammanlagda volymen ska det vill säga vara minst 1 360 liter. Eller exempelvis 3 stycken behållare/fack rymmande 500 liter styck = 1 500 liter sammanlagt.

Volymkrav vid samkompostering

Vid beräkning av kompostens volym utgår du ifrån behållarens innermått.

Vid fritidsboende
2 stycken behållare/fack rymmande 500 liter per behållare/fack. Den sammanlagda volymen ska det vill säga vara minst 1 000 liter.

Vid permanentboende
2 stycken behållare/fack rymmande 750 liter per behållare/fack. Den sammanlagda volymen ska det vill säga vara minst 1 500 liter. Eller exempelvis 3 stycken behållare/fack rymmande 500 liter styck = 1 500 liter sammanlagt.

Val av kompost

Förväxla inte en latrinkompost med en hushållskompost som inte alltid uppfyller kraven för en latrinkompost. Även andra kärl, som efter omarbetning uppfyller ovanstående krav på konstruktion och volym, kan godkännas. Du kan även bygga en kompost själv utifrån ovanstående krav. I vårt Faktablad - Eget omhändertagande av toalettavfall, får du några förslag på hur du själv kan ordna en kompost. 

Så här ska komposten placeras

 • Ovan mark på den egna tomten. Komposten ska alltså inte grävas ner.
 • I bekvämt avstånd till toalettutrymmet.
 • Lättåtkomlig även vintertid.
 • Inte närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • Inte för nära vattentäkt. Avståndet bör vara minst 20 meter. Om vattentäkten ligger nedströms kan avståndet behöva vara längre.

Om du vill göra en anmälan

I vår guide beskriver vi hur du går tillväga för att göra din anmälan. Guiden avslutas med den blankett för anmälan du behöver fylla i och lämna in till oss. Guide för anmälan om kompostering av toalettavfall 

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.