Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Chatta med oss
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Ring oss på 0176 710 00
Ring oss på 0176 710 00
Göm
Starta ny chatt

Kompostera matavfall/hushållsavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall/hushållsavfall behöver du ordna en kompost som följer kommunen riktlinjer och lämna in en anmälan om kompostering.

Du lämnar in din anmälan när komposten är på plats och klar att tas i bruk. När vi får din anmälan går vi igenom den för att bedöma om komposten följer våra riktlinjer nedan, därefter får du ett skriftligt besked på din anmälan. Blankett för anmälan om hushållskompost

Komposten ska följa våra riktlinjer

För att vi ska medge kompostering av matavfall/hushållsavfall ska komposten och hanteringen uppfylla våra riktlinjer avseende volym, konstruktion och hantering/ansvar som beskrivs nedan.

Kompostens volym

Komposten ska ha en volym på minst totalt 250 liter. Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna.  

Är det många personer i hushållet, eller om en oisolerad kompost (kallkompost) väljs, bör volymen utökas. I en oisolerad kompost som är mindre än 250 liter är det större risk för att innehållet fryser under vintermånaderna. 

Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer.

Kompostens konstruktion

 • Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en kompost själv eller använda dig av lämpliga kärl. Huvudsaken är att komposten följer våra riktlinjer.
 • Komposten kan bestå av en behållare, vara en tvådelad behållare eller bestå av två behållare.
 • Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.
 • Komposten ska vara utförd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen).
 • Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in.
 • Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in. Rekommenderat mått är högst 5x5 millimeter.
 • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.

Kompostering - hantering/ansvar 

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark.
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Kompostera och få färre sophämtningar

Om komposten följer våra riktlinjer ovan och du komposterar allt matavfall/nedbrytbart hushållsavfall som uppkommer på fastigheten kan du välja ett sopabonnemang med hämtning endast var fjärde vecka. Här kan du se alla våra sopabonnemang 

Minska ditt avfall och få en lägre avgift

Om du minskar mängden avfall kan det räcka att ha sophämtning var fjärde vecka. På så sätt blir din avgift för sophämtning lägre och du gör miljön en tjänst. Det finns många sätt att minska avfallet, till exempel:

 • Kompostera allt nedbrytbart (en förutsättning för att välja sophämtning var fjärde vecka).
 •  Sätt upp en "Nej tack till reklamskylt" på brevlådan.
 • Undvik onödiga förpackningar, köp refill när det är möjligt.
 • Sortera ut tidningar och förpackningar (kartong, glas, plast, metall).
 • Lämna in saker du inte behöver till återanvändning.

Kompostering av matavfall/hushållsavfall och toalettavfall tillsammans

Om du vill kompostera matavfall/hushållsavfall och toalettavfall tillsammans, det vill säga samkompostera, måste komposten uppfylla kraven för en latrinkompost.  

Till Avfall och återvinning
×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.