Fler bilder från Norrtälje

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies.  

Kontakt

Kontakta oss

Kontakta oss

Just nu kan du nå oss på följande sätt:
Göm
Starta ny chatt

Introduktionsprogrammen

För dig som inte har behörighet till nationellt program finns fem introduktionsprogram. De ska leda till att du blir behörig till nationellt program eller annan utbildning eller förbereda dig för att börja jobba.

Innan utbildningen startar skrivs en individuell studieplan tillsammans med elev, vårdnadshavare och studie- och yrkesvägledare. Studieplanen kan innehålla svenska, engelska och matematik, men också kurser från något av gymnasieprogrammen. Studieplanen kan ändras under utbildningens gång om det behövs.

Preparandutbildning är för dig klarat av de flesta ämnen men saknar behörighet i något enstaka ämne. Du är studiemotiverad och vill snabbt ha behörighet till nationellt program. Du kan läsa delar av eller hela utbildningen på ett nationellt program samtidigt. Programmet utformas individuellt med de ämnen du behöver för behörighet och skall pågå i högst ett år. Därefter kan du söka nationellt program efter eget önskemål. Utbildningen söks separat med hjälp av din studie- och yrkesvägledare.

Programinriktat individuellt val är för dig som inte har behörighet till ett yrkesförberedande program. Under max ett år läser du de kurser du saknar behörighet i. Du kan samtidigt läsa kurserna på det yrkesprogram. När du klarat behörigheten för yrkesprogrammet kan du börja läsa direkt under pågående läsår eller vänta till nästa intagning. För att antas ska du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och minst fyra ämnen till.

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar betyg för att antas till ett yrkesprogram och har kommit så långt i svenska språket att du kan börja läsa svenska på grundskolenivå. Utbildningen är på 1-3 år och utformas individuellt efter om du vill få jobb så fort som möjligt eller om du vill komma in på ett yrkesprogram.

Språkintroduktion är för dig som är ny i Sverige. Genom att fokusera på svenska språket förbereder du dig för ett nationellt program på gymnasieskolan eller annan utbildning. På språkintroduktion kan du också få undervisning i de grundskole- och gymnasieämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. Språkintroduktion utformas för enskild elev och söks separat med hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola.

Kontaktperson på språkintroduktion
Mona Valdenström
telefon: 0176 711 54
e-post: mona.valdenstrom@norrtalje.se

Individuellt alternativ förbereder dig för yrkesintroduktion, annan utbildning eller jobb. Utbildningen utformas efter dina förutsättningar under 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, vissa gymnasieämnen och motivationsinsatser. I svenska språket har du kommit så långt att du kan börja läsa svenska på grundskolenivå. Kontakta Håkan Törnqvist om du vill söka hit.

Kontaktperson på Individuellt alternativ:
Håkan Törnqvist
telefon: 0176 711 52
e-post: hakan.tornqvist@norrtalje.se

×

Tyck till om den här sidan

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge dig återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.