till navigeringen till innehåll
 

Mörby Slottsruin

 

Mörby Slottsriun kopparstick

Släkten Oxenstiernas gamla stamborg Mörby Slott i Fasterna socken vid sjön Skedviken sydvästra strand har sitt ursprung i 1450-talet, då en borg byggdes på platsen. Borgen byggdes till under flera etapper under 1550- och 1660-talen. Borgen övergavs 1685 och stod som ruin från omkring 1730. På 1930-talet grävdes den fram och har sedan dess restaurerats i flera omgångar. Bilden ovan är ett kopparstick från 1662 ur Erik Dahlbergs "Suecia Antiqua et Hodierna".

 
Mörby Slottsruin, borggårdenTillsammans med Ekebyholms och Rånäs Slott vid de tidigare sammanbundna sjöarna Syningen och Skedviken ingick Mörby i en strategisk triangel vid den forna farleden Sjuhundraleden. Den första byggnade på platsen kallades ursprungligen "Villa Myraby" och var under 1400-talet sätesgård för den pommerska släkten Slaweka.

 

 

Bild: Borggården med sjön Skedviken i öster.

En Johan Slaweka lade på 1450-talet grunden till den omfattande slottsanläggning som under 1500- och 1600-talen kom att betraktas som Upplands mest storslagna. Se bilden ur Suecia Antiqua ovan! Genom ett giftermål övergick slottet i släkten Oxenstiernas ägo 1476. Och slottets mest expansiva skede kan härledas till Gabriel Kristernsson Oxenstierna, som var herre på Mörby 1520-85 och som även ägde Rånäs och Ekebyholms gods.

trapphus i det sydöstra tornetEn stor brand på 1550-talet medförde att omfattande byggnadsarbeten inleddes varvid slottet byggdes ut till en renässansborg. Under 1640-talet byggde sedan riksrådet Gabriel Oxenstierna (sonson till Gabriel Kristernsson) vidare på borgen till dess slutgiltiga utformning, som vi idag kan se ruinerna av.

Vad vi dock inte kan mer än ana idag är den magnifika trädgårdsanläggning som tillkom på 1650-talet. Grundstenarna till ett orangeri kan skymtas i marken omedelbart väster om slottsmuren och söder om ruinen, framför nuvarande markägarens bostadshus, kan grundstenarna som omgav trädgårdsanläggningen ses.

Bild: Interör från ett av de tegelmurade trapphusen i det sydöstra tornet

Glansperioden blev dock kortvarig. Kronans s.k. reduktion år 1685 beseglade slottets öde. Det övergavs och förfallet började. Släkten Oxenstierna sålde det slutligen 1726 till greve Arvid Horn av Ekebyholm. Horn hade för avsikt att iståndsätta slottet, men lyckades inte i sina föresatser utan förfallet fortsatte och ruinens sten användes efterhand i näraliggande byggnadsprojekt, bl.a. vid byggandet av Fasterna kyrka kring sekelskiftet 1800.

I slutet av 1920-talet förändrades miljön runt ruinen när nuvarnade ägaren, familjen Schmiterlöw lät bygga en modern herrgårdsvilla strax söder om ruinen. Ruinen har i modern tid restaurerats i olika omgångar, de mest omfattande på 1930- och 1940-talet. 1966-68 och 1975-76 genomfördes ytterligare två stora restaureringar. Den senaste mera omfattande åtgärerna för att skydda ruinen från ytterligare förfall genomfördes 1992-96.

resterna av det sydöstra tornet(källa: Ruiner - 5 monument i Uppland. Kgl Konsthögskolans Arkitekturskola, 2007. ISBN 91-86016-33-4. En publikation där bl.a. Mörby Slottsruin beskrivs och där en grupp arkitekter och antikvarier förslår åtgärder för ruinens skötsel och utveckling som besöksmål).

 

Bild: Resterna av det sydöstra tornet

 
Ruinen är idag i relativt dåligt skick. Risk för ras gör att ruinen inte är ofarlig att beträda. Ruinen ligger dessutom nära markägarens bostadshus, vilket gör att besökare bör iaktta hänsyn.

Ruinen är därför tyvärr inte öppen för besök i annan form än att markägaren erbjuder visningar i begränsad omfattning till förbokade grupper.

resterna av den norra fasaden, Fasterna kyrka i bakgrunden 
Bilden visar resterna av den norra fasaden, med Fasterna kyrka i bakgrunden. Kyrkan uppfördes på medeltida grund vid sekelskiftet 1800 efter ritningar av arkitekten Olof Tempelman. Stor del av stenmaterialet till kyrkobygget hämtades från Mörby slottsruin...
Senast uppdaterad :2010-06-08
Skriv ut
| Fler
Sidan utskriven den 30 januari 2015