till navigeringen till innehåll
 

Skederids kyrka

kyrkan med minnesstenen över heliga Birgitta och stigluckan
Skederids kyrka, den heliga Birgittas minnessten till vänster i bild
 
Skederids kyrkaSkederids kyrkas äldsta delar tillkom i slutet av 1200-talet som lagman Birger Perssons - far till den heliga Birgitta - gårdskyrka. Den nuvarande sakristian var då kyrkans kor och långhuset utgjordes av det nuvarande koret. Det var alltså en mycket liten och vacker kyrka, där det ursprungliga koret speglar en byggnadstradition som kom till Sverige med munkar från Frankrike. Man steg in i kyrkan genom sydportalen, som på 1400-talet byggdes till med ett vapenhus. Det gamla korets två fönster i öster är återställda i ursprungligt skick med en rundbågig omfattning. (Teckning av Bertil Kumlin).
 
Birgittas helgonförklaring 1391 gjorde Skederid till en vallfartskyrka och då byggde man ett nytt långhus, som fick praktfulla valv på 1400-talet. Den vackra porten i väster, en perspektivportal, och den järnbeslagna trädörren är ursprungliga. Högt upp på västgaveln finns en runsten inmurad.
  
Den medeltida stigluckan, d.v.s. porten till kyrkogården, byggdes 1775 om till klockstapel. Snett till vänster framför (se bilden ovan) den står en minnessten över Birgitta med hennes bön: ”Herre, visa mig vägen och gör mig villig att vandra den”. 
 
kyrkan sedd från åkrarnaKyrkan ligger vid den bördiga Finstaslätten. Mark som under bronsåldern var havsbotten och utgjorde en del av den forntida farled mellan Norrtäljeviken och Birka och Östra Aros (Uppsala) som vi idag kallar Sjuhundraleden. Inom synavstånd från Skederids kyrka, på andra sidan Finstaslätten, ligger grannkyrkan i Husby-Sjuhundra socken, som är en av Upplands äldsta kyrkor, byggd i slutet av 1100-talet av Erik den heliges son, som här hade en av sina s.k. husbyar. 
 
 
Birgittaskulpturen i Skederids kyrkaPå platsen för ett medeltida altare vid triumf-bågen står en kopia av en utsökt Birgitta-skulptur från 1300-talets slut. Det är en av de äldsta bilderna vi har av Birgitta, hon sitter på en tronliknande stol, klädd i hustrudok och håller en stor bok i sitt knä. På bilden ser vi även en samling s.k. anvapen; vapensköldar från de adliga släkter som funnits inom socknen.
(foto: Roine Karlsson) 
 
Djävulens Advokat skådespel 2003
 
År 2003 firandes 700-årsminnet av den heliga Birgittas födelse. Bland annat uppfördes skådespelet Djävlens Advokat i Skederids kyrka - den kyrka där Birgitta sannolikt är döpt - som för tillfället byggts om men en scen över altarringen.
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Senast uppdaterad :2010-09-03
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Sidan utskriven den 30 januari 2015