till navigeringen till innehåll
 

Björknäs, Harängen, Sollarö

Samfälld med kommunal anslutning. Den planerade byggstarten 2013 är mycket försenad.

Ny information 2014-07-02

Kommunfullmäktige har beslutat att avloppsreningsverket i Kapellskär ska byggas ut. Upphandling av entreprenaden för utbyggnaden kommer att ske under hösten 2014 och vi beräknar att utbyggnaden ska kunna slutföras tidigast 2016-2017. I bästa fall kan därmed VA-utbyggnaden i ert område starta 2018, med en byggnadstid på minst 2 år.

I dagsläget är en ansökan om en bergtunnel från Harka till Frötuna-Rådmansö vidare till Kapellskär inte aktuell. Andra infrastrukturlösningar för Frötuna-Rådmansö är under utredning. Så snart något väsentligt händer kommer vi att meddela er på nytt.

Vatten- och avloppsavdelningen
Essi Bagheri
Tillförordnad VA-chef

Ny information 2013-10-25

Informationsbrev om utbyggnaden i området

Den 23 oktober har Vatten och avloppsavdelningen skickat ett informationsbrev om utbyggnaden till områdets kontaktperson. Brevet finns att läsa till höger under Utskickat till samfälligheten. Har du frågor om utbyggnaden och/eller anslutning i området vänder du dig till fastighetsägarnas kontaktperson, se under Relaterad information

Ny information 2013-07-05

Informationsmöte med områdets kontaktperson

Den 25 juni hade Vatten och avloppsavdelningen ett informationsmöte med kontaktpersoner för de områden som berörs av den försenade utbyggnaden. På mötet informerades bland annat om bakgrunden till förseningen. Under Utskickat till samfälligheten kan du ta del av mötesanteckningarna som även innehåller frågor och svar som uppkom på mötet samt det brev som 2 juli skickades till kontaktpersonerna. Har du frågor om utbyggnaden och/eller anslutning i området vänder du dig till fastighetsägarnas kontaktperson, se under Relaterad information.

Ny information 2012-06-28

Försenad utbyggnad i området

Byggnationen av kommunalt vatten och avlopp för områdena Kaggeboda, Lågarö, Rådmanby, Hummelsvik, Nabbo-Sindvik och Björknäs-Sollarö-Harängen kommer att bli mycket försenad. Läs mer i den information som 2012-06-04 har skickats till områdenas kontaktpersoner. Har du frågor om utbyggnaden och/eller anslutning i området vänder du dig till fastighetsägarnas kontaktperson, se under Relaterad information.

Förutsättning för samfälld anslutning

En förutsättning för anslutning är att fastighetsägare i området går samman och bildar en VA samfällighet. Mer om samfälld anslutning finns under Relaterad information. Frågor kring anslutning i området besvaras av områdets kontaktperson, se under Relaterad information.

Karta över området

I kartan nedan ser du den föreslagna utbyggnaden i området. En karta, som visar alla utbyggnadsområden i kommunen, når du genom att klicka på Visa hela kartan. För att återställa kartan i ursprungsläget trycker du F5 på tangentbordet.

Senast uppdaterad :2014-07-02
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Sidan utskriven den 26 januari 2015