till navigeringen till innehåll
 

Avlopp för bad-, disk- och tvättvatten till markinfiltration eller motsvarande


Enskilt avlopphttp://nya.norrtalje.se/Info/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Egen-avloppsanlaggning/?id=391

Denna avloppslösning tar hand om avloppsvatten från bad-, disk- och tvätt (BDT-vatten). En vattentoalett får alltså inte anslutas till anläggningen. 

Avloppsvattnet avleds från huset till en slamavskiljare och därifrån vanligtvis till infiltration i mark för reningt. Det fasta avfallet (slammet) stannar i slamavskiljaren som töms regelbundet av vår entreprenör. På Avloppsguidens webbplats hittar du utförlig information om avloppslösningen. 
Till avloppsguidens webbplatshttp://husagare.avloppsguiden.se/sluten-tank-och-infiltration-av-bdt-.html

Ansökan/anmälan och bilagor

Lämna in din ansökan/anmälan i god tid. På blanketten framgår de bilagor som ska bifogas. Tänk på att din ansökan/anmälan måste vara komplett för att vi ska kunna handlägga den.
pdf länken kommer att öppnas i ett nytt fönsterBlankett för ansökan/anmälan

Tycker du att det är krångligt att fylla i blanketten och ta fram de uppgifter/handlingar som ska bifogas kan du anlita en entreprenör/konsult som hjälper dig. På Avloppsguidens webbplats finns exempel på företag/entreprenörer du kan kontakta för rådgivning. Observera att vi inte har granskat eller utvärderat företagen.
Till avloppsguidens webbplatshttp://bransch.avloppsguiden.se/sök-företagprodukt.html

Handläggningstid

Vår handläggningstid är högst 12 veckor efter att din ansökan/anmälan är komplett inlämnad. Vintertid kan handläggningstiden bli längre om det är mycket snö eftersom det då kan vara svårt att besikta och bedöma platsen för anläggningen. 
Så här handläggs en ansökan

Handläggningsavgift

För vårt arbete med ditt ärende tar vi ut en avgift, se fliken Avgift för handläggning ovan.

Senast uppdaterad :2014-10-28
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Sidan utskriven den 31 januari 2015