till navigeringen till innehåll
 

Hallstavik

Hallstavik är kommunens tredje tätort och har också kommunens största industiföretag, Hallsta Pappersbruk. Här nedan finns aktuell information om vad som sker i Hallstaviksområdet.

 
Norrtälje kommun eftersträvar ett gott samarbete med kommuninvånarna. För att bättre ta till vara lokala initiativ har olika samrådsgrupper och utvecklingsgrupper startats på flera ställen i kommunen. I Hallstavik finns Hallstaviksnätverket som är en utvecklingsgrupp för Hallstaviksbygden.
 
 

Hallstaviks samrådsgrupp

I Hallstavik fanns det en samrådsgrupp 2006-2008. Samrådsgruppen slogs samman med Hallstaviknätverket 2008. I Hallstaviks- nätverket ingår från kommunen, kommustyrelsens ordförande Kjell Jansson. För mer information, kontakta Kontaktcenter 0176-710 00.


 

Hallstaviksnätverket

Hallstaviksnätverkets uppgift är att stimulera utvecklingen av Hallstaviksbygden, det vill säga Hallstavik och dess närområde från Herräng till Skebobruk. Det har bland annat arbetat med förslag till lokalisering av en ny indrottsplats och ett nytt  utomhusbad. Byggandet av utomhusbadet startade i november 2009 och stod klart i juli 2010.

 

Utbyggnad av cykelvägar

Ett program för utbyggnad av cykelvägar inom kommunen har antagits av kommunfullmäktige den 13 september 2004. Syftet är att öka säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Programmet innehåller en inventering av befintliga huvudstråk för gångtrafik och cykeltrafik samt en listning av pågående projekt och kända behov av nya cykelvägar. Hallstavik ingår i programmet.

Senast uppdaterad :2014-09-16
Skriv ut
Dela länkar med andra
| Fler
Sidan utskriven den 29 januari 2015